เผยแพร่ผลงานครูในโรงเรียน
เพื่อเลื่อนระดับวิทยฐานะ

กลับหน้าหลัก Home

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เปิดพื้นที่ให้ ครูได้เผยแพร่ผลงานของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูทั้งหลาย เป็นแนวทางในการจัดทำผลงาน อีกทั้งนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง
ครูที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเอง สามารถส่งไฟล์งาน ในรูปของไฟล์ PDF.มาให้แอดมินของเว็บไซต์ นำขึ้นเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

 

 
ผลงานของครูวันดี อยู่รักษ์
                                                                                      
                                      
                                      บทคัดย่อ
ผลงาน ครูญาณิศา   อัศเวศน์
          
บทคัดย่อ  ที่ 1         บทคัดย่อที่ 2
                            
ผลงาน ครูกลอนสรรค์   บุญสรรค์

                                        
                บทคัดย่อภาษาไทย        บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผลงาน ครูธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี

                                       
                  บทคัดย่อภาษาไทย          บทคัดย่อภาษาอังกฤษ