เผยแพร่ผลงานครูในโรงเรียน
เพื่อเลื่อนระดับวิทยฐานะ

กลับหน้าหลัก Home

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เปิดพื้นที่ให้ ครูได้เผยแพร่ผลงานของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูทั้งหลาย เป็นแนวทางในการจัดทำผลงาน อีกทั้งนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง
ครูที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเอง สามารถส่งไฟล์งาน ในรูปของไฟล์ PDF.มาให้แอดมินของเว็บไซต์ นำขึ้นเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

ผลงานวิชาการ นางสาววิภากนก   เต็งประกอบกิจ

ผลงานวิชาการ รองฯสุกัญญา คล้ายสมา

                                 
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบเรียนร้       บทคัดย่อประเมินโครงการ

ผลงานของครูวันดี อยู่รักษ
                                                                                      
                                                          
                                                                                  บทคัดย่อ
ผลงาน ครูญาณิศา   อัศเวศน์
              
              ทคัดย่อ  ที่ 1      บทคัดย่อที่ 2
                            
ผลงาน ครูกลอนสรรค์   บุญสรรค์

                                                                 
                                                            บทคัดย่อภาษาไ        บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผลงาน ครูธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี

                                                                
                                          บทคัดย่อภาษาไทย      บทคัดย่อภาษาอังกฤษ