**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ..ข่าว กิจกรรมของโรงเรียน..
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร 

แผนบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท


ตัวแทน บริษัท TOT จำกัดมหาชน และสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทที่โอทีจำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับ นายจิรายุ แก้วสิงห์ จำนวนเงิน 6,000 บาท โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนด้วยทุนการศึกษา

นายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ในห้องพิเศษได้
คือนางสาวชาริสา ขันอุย
Facebook : khaothaphraschool chainat

Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com
AmazingCounters.com