**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ถนน ชัยณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร  0-5601-9721 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ** ข่าวและกิจกรรมของโรงเรียนปีการศึกษ2565**
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่ผลงานวิจัย
สุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
**ข่าว กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา**

 

 

 

 

 

นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษ

 

Facebook : khaothaphraschool chainat
Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com


Web Hits