**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ถนน ชัยณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร  0-5601-9721 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ..ข่าว กิจกรรมของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร

เด็กหญิงจิตรวรรณ   สุขอ่ำ
นักกีฬาเทควันโด


เด็กหญิงณัฐกานต์   เกิดน้อย
นักกีฬาเทควันโดมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน "To be number One"

มอบค่าปัจจัยพื้นฐาน ปี 2561

มอบรางวัลค่ายคณิตศาสตร์ อ.วันดี อยู่รักษ์ เจ้าของโครงการ

มหกรรมวิชาการ **เมืองกาญจน์วิชาการ 61 **ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561


วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
นายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Facebook : khaothaphraschool chainat

Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com
AmazingCounters.com