**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ถนน ชัยณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ..ข่าว กิจกรรมของโรงเรียน..
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เด็กหญิงจิตรวรรณ   สุขอ่ำ
นักกีฬาเทควันโด


เด็กหญิงณัฐกานต์   เกิดน้อย
นักกีฬาเทควันโด

กิจกรรมทางศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

ผลการประเมินการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เวียนเทียนวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561

กีฬาสี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๙กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑
รองฯสุรชัย รัตนเกียรติชัย เป็นประธานในพิธี

คณะครูเข้าชมพระเมรุและทัศนศึกษาวัดพระแก้ว วัดบวรวรวิหาร โครงการธรรมร้อยดวงใจ


โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาFacebook : khaothaphraschool chainat

Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com
AmazingCounters.com